036.399.6909

Thịt gà nguyên con đông lạnh Halaz

79,000.00

Thịt gà nguyên con nhập khẩu đã được làm sạch, không đầu, không chân. Thịt gà nguyên con nhập khẩu có ưu điểm  thịt dai ngon, ăn không bị bở như  công nghiệp, rất phù hợp để khách hàng mua về làm hàng cơm, hàng phở.