Thịt sạch

Bao gồm: Thịt tươi sống, thịt đông lạnh.

 

xem thêm

Hải sản

Tươi sống vận chuyển toàn quốc.

 

xem thêm

Nông Sản

Nông sản an toàn chuẩn VietGap cho mọi nhà.

 

xem thêm

Đặc sản

Hương vị đặc sản dành cho bạn.

 

xem thêm

THỊT CÁC LOẠI

51,000.00
54,000.00
35,000.00
52,000.00
34,000.00
Browse Wishlist

THỊT KIỂM DỊCH

Gà thả vườn

89,000.00

hải sản

51,000.00
54,000.00
35,000.00
52,000.00
34,000.00
Browse Wishlist

THỊT KIỂM DỊCH

Gà thả vườn

89,000.00

nông sản

51,000.00
54,000.00
35,000.00
52,000.00
34,000.00
Browse Wishlist

THỊT KIỂM DỊCH

Gà thả vườn

89,000.00

đặc sản

51,000.00
54,000.00
35,000.00
52,000.00
34,000.00
Browse Wishlist

THỊT KIỂM DỊCH

Gà thả vườn

89,000.00